ĐỀ THI CHỌN HSG 10, 11 MÔN VẬT LÝ 10 TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019

Rate this post

Đề vừa sức nhưng dài, thời gian 180 phút, có các bài tập áp dụng những công thức nằm trong chương trình THPT.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG 10, 11 MÔN VẬT LÝ 10 TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019

You may also like...