Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Tp. Hà Nội năm 2015

5/5 - (1 vote)

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Tp. Hà Nội năm 2015 gồm 5 câu, thuộc chương trình lớp 11 và 12. Đề thi tương đối khó, yêu cầu thí sinh phải có khả năng tư duy và khái quát cao.

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử Tp. Hà Nội năm 2015

Câu 1. (3,0 điểm)
Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX, trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp. Giải thích tại sao giữa thế kỉ XIX, Việt Nam không tránh khỏi nguy cơ bị thực dân Pháp xâm lược?

Câu 2. (4,0 điểm)
Qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam từ năm 1958 đến năm 1884, em hãy nhận xét về tinh thần kháng chiến của nhân dân ta và lấy những dẫn chứng làm sáng tỏ nhận xét của em.

Câu 3. (2,0 điểm)
So sánh cơ cấu kinh tế, xã hội Việt Nam trước và sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897-1914).

Câu 4. (6,0 điểm)
Trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh giành độc lập và công cuộc xây dựng đất nước Ấn Độ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Qua đó cho biết những biến đổi của Ấn Độ trong thời ki này.

Câu 5. (5,0 điểm)
Khái quát chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000. Chính sách đối ngoại Tây Âu có thay đổi lớn trong gian đoạn nào? Vì sao?

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...