ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN TOÁN 8 HUYỆN THỌ XUÂN 2018-2019

Rate this post

Cập nhập ngay đề thi HSG cấp huyện mới nhất của huyện Thọ Xuân. Đề gồm 5 câu hỏi với toỏng điểm 20 tương đối vừa sức học sinh để làm trong 150 phút.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN TOÁN 8 HUYỆN THỌ XUÂN 2018-2019

You may also like...