Đề thi HSG DH&ĐBBB môn Địa lý 10 năm học 2015-2016

5/5 - (1 vote)

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

LẦN THỨ IX, NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ THI MÔN: ĐỊA LÍ 10

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 23/4/2016

Câu I (4,0 điểm)

  1. Trình bày chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến. Phân tích tác động của lực Côriôlit đến hướng chuyển động của gió thường xuyên trên Trái Đất.
  2. Chứng minh sự hình thành đất mang tính phát sinh và tổng hợp. Phân tích vai trò của sinh vật đối với sự hình thành đất.

Câu II (4,0 điểm)

  1. Thế nào là lớp vỏ địa lí? Tại sao nói lớp vỏ địa lí mang tính tổng hợp và phát triển?
  2. Trình bày quy luật hoạt động của dòng biển trong đại dương thế giới và ảnh hưởng của dòng biển đến khí hậu ven bờ.

Câu III (4,0 điểm)

  1. So sánh dải hội tụ nhiệt đới và frông.
  2. Vì sao độ ẩm tương đối của vùng cực và xích đạo đều cao nhưng ở xích đạo mưa nhiều còn ở cực mưa ít ?

Câu IV (3,0 điểm)

  1. Tại sao thời gian gần đây, các nước đang phát triển có tốc độ tăng dân số thành thị nhanh hơn các nước phát triển ?
  2. Vì sao tỉ lệ gia tăng dân số nước ta có xu hướng giảm và sự mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng lớn ?

Câu V (5,0 điểm)

  1. Tại sao nói: “những tiến bộ của ngành giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới” ?
  2. Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

(Đơn vị: triệu tấn)

Năm 2006 2008 2010 2012 2013
– Thuỷ sản khai thác 90,0 89,7 88,6 91,3 90,5
– Thuỷ sản nuôi trồng 47,3 52,9 59,9 66,6 70,5
Tổng sản lượng thuỷ sản 137,3 142,6 148,5 157,9 161,0

a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản thế giới giai đoạn 2006 – 2013.

b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản thế giới trong giai đoạn trên.

 

————– HẾT ————–

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………….  Số báo danh: ……………………………

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đề thi và đáp án tại đây

Đề thi

Đáp án chính thức

 

You may also like...