Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Quảng Ninh 2018

3/5 - (2 votes)

Đề thi HSG Lịch sử THPT tỉnh Quảng Ninh 2018 gồm 2 bảng A và B,gồm 06 câu, thang điểm 20. Đề có tính chọn lọc đánh giá HSG Lịch sử THPT . Đề rất tốt cho tham khảo và ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi. Nội dung đề gồm nhiều bài hay, sát với trương trình học.

Trích dẫn một số câu và đáp án trong đề.

Đề thi cấp tỉnh bảng A, Quảng ninh.
Câu 6 mình trình bày theo sườn này không biết có đúng không nhỉ??
*Sự kiện nhật đảo chính pháp
-trình bày sơ qua về sự kiện
-trình bày về hội nghị ở đình bảng với bản chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta
-Sau đó phân tích ảnh hưởng của nhật đảo chính pháp đếp chủ trương của đảng:
+Kẻ thù chính phát xít nhật
+Hậu quả nạn đói, khẩu hiệu phá kjo thóc giải quyết nạn đói
*Nhật đàu hàng quân đồng minh
-Nhật đầu hàng —> quân nhật ở đông dương hoang mang rệu rã—> thời cơ lịch sử
-Đảng ra phát lệnh tổng khởi nghĩa, nội dung hội nghị toàn quốc của đảng, đại hội quốc dân
-phân tích: nhật đầu hàng quân đồng minh—> thời cơ lịch sử
+Nhật ở đông dương hoang mang, rệu rã suy yếu không thể thống trị được nữa. Mặt khác quân đồng minh chưa kéo vào để thực hiện mưu đồ đen tối của chúng
+Đảng đã chuẩn bị đầu đủ về lực lượng: chính trị vũ trang căn cứ, lực lựng trung gian ngả hẳn về phía cách mạng. lực lược được phát triển qua các cao trào 1930-1035,1936-1939, đặc biệt là cuộc khởi nghĩa từng phần là tiền đề để khởi nghĩa
–>đk khách quan và chủ quan đã đủ cho dù phải đốt cháy dãy trường sơn cũng phải giành độc lập cho dân tộc

Đề thi HSG bảng A.

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Quảng Ninh 2018

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Quảng Ninh 2018 bảng A

Đề thi HSG bảng B

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Quảng Ninh 2018

Đề thi HSG Lịch sử tỉnh Quảng Ninh 2018 bảng B

You may also like...