ĐỀ THI HSG THCS CẤP TỈNH MÔN LỊCH SỬ TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2018-2019

Rate this post

Đề thi HSG môn Lịch sử mới nhất năm nay gồm 5 câu làm bài và tổng thời gian 150 phút dành cho các bạn học sinh.

Nội dung đề đa phần xoay quanh cuộc kháng chiến chống Pháp – về sự tác động của thực dân Pháp đến nhân dân ta, về sự cấu kết với Nhật để tăng sự áp bức bóc lột đã làm nhân dân ta có động lực thực hiện cuộc cách mạng tháng Tám – đòi lại tự do, độc lập dân tộc và cùng nhau bước vào kỉ nguyên mới.

Mời các bạn đọc tham khảo.

ĐỀ THI HSG THCS CẤP TỈNH MÔN LỊCH SỬ TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2018-2019
ĐỀ THI HSG THCS CẤP TỈNH MÔN LỊCH SỬ TỈNH HƯNG YÊN NĂM HỌC 2018-2019

You may also like...