ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VĂN 2019 TỈNH THANH HÓA

Rate this post

Đề yêu cầu hoàn thành trong 120 phút gồm phần Đọc-Hiểu là một trong những bài thơ của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm và phần Làm văn là nghị luận về bài thơ “Tây Tiến”.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VĂN 2019 TỈNH THANH HÓA
ĐỀ THI THỬ THPTQG MÔN VĂN 2019 TỈNH THANH HÓA

You may also like...