Category: Đề thi học sinh giỏi quốc gia

Đề thi chọn HSG quốc gia THPT môn Vật Lý Bộ GD&ĐT năm 2019-2020

Trong bài viết này xin giới thiệu đáp án đề thi chọn HSG quốc gia THPT môn Vật Lý Bộ GD&ĐT năm 2019-2020 . Đề thi chọn HSG quốc gia THPT môn Vật Lý Bộ GD&ĐT năm 2019-2020 giúp các...

Đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc Gia năm 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh môn Toán (ngày thi thứ 1) có đáp án

Trong bài viết này xin giới thiệu đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc Gia năm 2020 Sở GD&ĐT Bắc Ninh môn Toán (ngày thi thứ 1) có đáp án.Đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG Quốc...

Đề thi chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm 2020 môn Ngữ Văn sở GD&ĐT Ninh Thuận ngày 12/10/2019

Trong bài viết này xin giới thiệu đề thi chọn chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia năm 2020 môn Ngữ Văn sở GD&ĐT Ninh Thuận ngày 12/10/2019. Đề thi chọn chọn đội tuyển dự thi HSG quốc gia...

Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi cấp quốc gia năm 2019-2020 môn Ngữ Văn Tp Cần Thơ ngày 12/9/2019

Trong bài viết này xin giới thiệu đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi cấp quốc gia năm 2019-2020 môn Ngữ Văn Tp Cần Thơ ngày 12/9/2019. Đề thi chọn đội tuyển HSG dự thi cấp quốc gia năm...