ĐỀ GIAO LƯU HSG SỬ 8 CẤP HUYỆN – TĨNH GIA 2017-2018

Rate this post

Đề không dễ và đòi hỏi thêm phần lịch sử địa phương nên các bạn khi đọc đề nhớ chú ý xác định kĩ mốc thời gian, sự kiện và tư duy viết luận. Đề làm trong 120 phút gồm 5 câu hỏi theo thang điểm 20.

Mời bạn đọc tham khảo.

ĐỀ GIAO LƯU HSG SỬ 8 CẤP HUYỆN - TĨNH GIA 2017-2018

You may also like...