ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 9 HUYỆN CHÂU THÀNH 2017-2018

4/5 - (1 vote)

Đề không quá khó, gồm 4 câu theo thang điểm 20, thời gian làm bài 120 phút có thể vừa đủ cho các bạn học sinh lớp 9.

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 9 HUYỆN CHÂU THÀNH 2017-2018

You may also like...