ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10/3 LẦN IV MÔN SINH 10 TRƯỜNG PHÚ XUÂN – ĐẮK LẮK 2019 KÈM ĐÁP ÁN

2/5 - (1 vote)

Đề dài, gồm 7 câu hỏi trong đó có nhiều ý nhỏ, tổng điểm 20, khó vì yêu cầu nhiều kiến thức khác nhau, có cả tính toán.

You may also like...