ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THPT TOÁN TỈNH CÀ MAU 2017-2018

Rate this post

Đề ngày 8/10/2017 khó, có toán rời rác và chứng minh, giải phương trình và cả bất phương trình dễ làm các bạn hoảng.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TỈNH THPT TOÁN TỈNH CÀ MAU 2017-2018

You may also like...