ĐỀ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 10/3 LẦN IV MÔN SỬ 10 TRƯỜNG PHÚ XUÂN – ĐẮK LẮK 2019 KÈM ĐÁP ÁN

Rate this post

Đề ngắn, gồm 2 phần có 5 câu, tổng điểm 20 và không dễ vì yêu cầu nhiều kiến thức khác nhau, có cả so sánh.

You may also like...