ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ 11 TRƯỜNG THPT LƯU HOÀNG NĂM 208-2019 (CÓ ĐÁP ÁN)

Rate this post

Đề thi gồm 6 câu làm trong 180 phút, phải trả lời rất dài và chính xác nên các bạn chú ý thời gian và cẩn thận.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG MÔN ĐỊA LÍ 11 TRƯỜNG THPT LƯU HOÀNG NĂM 208-2019 CÓ ĐÁP ÁN

You may also like...