ĐỀ THI HSG TỈNH THPT MÔN LỊCH SỬ – VĨNH PHÚC 2018-2019

Rate this post

Đề dài và chỉ có 180 phút nên các bạn nhớ tranh thủ làm nhanh và đặc biệt kĩ những câu 2, 3, 5, 6, 8 và 10 nhé.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG TỈNH THPT MÔN LỊCH SỬ - VĨNH PHÚC 2018-2019

You may also like...