ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 8 VÒNG HUYỆN – THỦY NGUYÊN 2018-2019 (CÓ KÈM ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 8 VÒNG HUYỆN – THỦY NGUYÊN 2018-2019 (CÓ KÈM ĐÁP ÁN)
5 (100%) 1 vote

Đề ngắn và không thể dễ hơn, thời gian dư cho các bạn nên đối với đề này, các bạn chỉ cần học thuộc công thức và áp dụng thôi.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 8 VÒNG HUYỆN - THỦY NGUYÊN 2018-2019 (CÓ KÈM ĐÁP ÁN)

You may also like...