ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 8 VÒNG HUYỆN – ĐỒNG HÒA 2017-2018

Rate this post

Đề khó, thang điểm 20 với thời gian 150 phút rất xứng đáng với việc chọn học sinh giỏi nhưng đối với học sinh thì lại là trở ngại lớn.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG HÓA 8 VÒNG HUYỆN - ĐỒNG HÒA 2017-2018

You may also like...