ĐỀ THI CHỌN HSG THPT QG 2019 MÔN NGỮ VĂN

Rate this post

Đề cực kì ngắn gọn – chỉ có 2 câu nhưng đòi hỏi độ thông hiểu và vận dụng nhiều kiến thức thực tiễn. Đề cho các bạn thời gian 180 phút nhưng khó cho các bạn để phân chia hợp lí các câu nên đối với những dạng như thế này, các bạn cần phải luyện kĩ năng rất nhiều.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG THPT QG 2019 MÔN NGỮ VĂNĐỀ THI CHỌN HSG THPT QG 2019 MÔN NGỮ VĂN

You may also like...