Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2012-2013 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2012-2013 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề, nội dung đề thi khá dài, phần lớn điều hỏi về những vấn đề gây ảnh hưởng đến kinh tế nông nghiệp.

Trích 3 câu trong đề thi

Câu I (2,0 điểm)
1. Giải thích về sự hình thành đai áp cao cận chí tuyến ?
2. Trình bày ảnh hưởng của con người đến sự phân bố sinh vật trên Trái Đất ?
Câu II (1,0 điểm)
Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có tác động như thế nào đến phát triển kinh tế – xã hội ?
Câu III (2,0 điểm)
1. Tại sao ngành công nghiệp thực phẩm được coi là ngành công nghiệp chủ đạo ở nhiều nước đang phát triển ?
2. Nêu đặc điểm ngành chăn nuôi ? Vì sao ngành chăn nuôi ngày càng được chú trọng phát triển ?

Đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2012-2013

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *