Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 11 sở GD&ĐT Quảng Bình năm 2014-2015 vòng 1 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 11 cấp tỉnh Quảng Bình vòng 1 năm 2014-2015 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2.5 điểm, đề thi gồm có 1 trang, thời gian làm bài 10 phút không kể thời gian giao đề, thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
a. Chứng minh quy luật địa đới thể hiện rõ qua mạng lưới sông ngòi trên Trái Đất.
b. Tại sao thảm thực vật và đất đài nguyên chỉ phân bố ở nửa cầu Bắc mà không phân bố ở nửa cầu Nam?
Câu 2 (1,5 điểm)
Tại sao cần phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế? Ý nghĩa của việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.
Câu 3 (2,0 điểm)
a. Trình bày những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển.
b. Kể tên một số sự kiện nổi bật cho thấy vấn đề môi trường đã trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại.
Câu 4 (2,5 điểm)
a. Chứng minh Pháp có nền kinh tế phát triển toàn diện. Nguyên nhân của sự phát triển đó.
b. Tại sao việc phát triển kinh tế biển ở khu vực Đông Nam Á có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay?

Đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 11 sở GD&ĐT Quảng Bình 2014-2015 vòng 1

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *