Đề thi HSG môn Hóa Học lớp 9 phòng GD&ĐT tỉnh Long An năm 2011-2012

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học lớp 9 cấp tỉnh Long An năm 2012 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 2 đến 6 điểm theo thang điểm 20, một điểm đặt biệt hơn nữa là trong lúc thi thí sinh được phép sử dụng bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Đề thi áp dụng nhiều kiến thức thực tế để các em có thể áp dụng những gì đã học vào việc đóng góp cho xã hội.

Đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Đáp án và đề thi HSG Hóa Học 9 phòng GD&ĐT Long An 2011-2012

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *