Đề thi HSG môn Lịch Sử lớp 9 phòng GD&ĐT huyện Cẩm Giàng năm 2014-2015 có đáp án

1.5/5 - (23 votes)

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi lịch sử 9 cấp huyện Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương năm 2015 có cấu trúc gồm 5 câu, chia làm 2 phần lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, phần lịch sử Việt Nam gồm 2 câu, phần lịch sử thế giới 5 câu, mỗi câu 2 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề.

Đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Lịch Sử 9 phòng GD&ĐT Cẩm Giàng 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *