Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 10 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (75 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi văn lớp 10 cấp tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 2 câu cũng như năm trước với số điểm là 3 và 7 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 180 phút.

Trích 2 câu trong đề thi

Câu 1(3,0 điểm)
Suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến sau: “Tương lai của bạn được xây dựng trên rất nhiều yếu tố, nhưng cái quan trọng nhất là chính bạn”.
(Theo sách Sống tự tin, NXB Lao động Xã hội, 2004, tr 64)
Câu 2 (7,0 điểm)
Bàn về cái hay cái đẹp của văn chương, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Ngoài cái hay cái đẹp của văn ra, còn biết bao nhiêu cái hay cái đẹp khác nữa về tâm hồn, về tư tưởng, về lẽ sống” (Bài nói chuyện với giáo viên dạy văn năm 1973).
Anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên qua đoạn trích
“Trao duyên” (Truyện Kiều – Nguyễn Du) đã học ở chương trình Ngữ văn 10.

Đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 10 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *