Đề thi HSG môn Ngữ Văn lớp 12 cấp trường sở GD&ĐT Vĩnh Phúc năm 2016-2017

4.2/5 - (5 votes)

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi ngữ văn lớp 12 cấp trường Nguyễn Duy Thì thuộc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016-2017 có cấu trúc gồm 2 câu cũng như những tỉnh khác mỗi câu gồm có 3 điểm và 7 điểm, thời gian làm bài 180 phút, nội dung đề thi có đề cập đến câu truyện trên Quà Tặng Cuộc Sống và nghị luận về bài thơ Tây Tiến để làm rõ nhận định.

Đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Ngữ Văn 12 sở GD&ĐT Vĩnh Phúc 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *