Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử 2019

5/5 - (1 vote)

Đề thi chọn Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử vừa thi xong sáng 13.1.2019.
Quan điểm của cá nhân tôi, nhìn một cách tổng thể thì đề năm nay khá hay với từ khóa “ hiện nay”. Tuy nhiên, giới hạn về thời gian lịch sử của từ “hiện nay” cần phải hiểu theo 2 góc độ :
“Hiện nay” trong sgk hiện hành là từ 1991-2000, còn “hiện nay” của thực tế lịch sử đang diễn ra là trong những năm gần đây, thời gian gần đây.
Vấn đề quan trọng là đáp án sẽ như thế nào ở vế thứ 2 của mỗi câu hỏi ở 2 mức : câu hỏi “đóng” và câu hỏi “mở”.
Tôi thích các câu 1, 3 và 7.
Tuy vậy, tôi thấy chút băn khoăn : 
Câu 1 : có lẽ hơi khó với tầm nhận thức của học sinh từ kiến thức đã học trong sách giáo khoa hiện hành.
Câu 2 : rất băn khoăn và cần xem lại về tính khoa học của kiến thức liên quan đến 2 vấn đề :
– Thứ nhất, giới hạn về “chiến tranh lạnh” theo như đề ra là năm 1989. Liệu đã ổn chưa ?
– Thứ hai, vấn đề xu thế “hòa bình, hợp tác và phát triển thế giới hiện nay”. Giới hạn từ “hiện nay” là từ 1991-2000 hay những năm gần đây ?
Nếu những năm gần đây thì xu thế đó có vẻ là không chính xác chăng ?

Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử 2019
Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử 2019

You may also like...