Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Khắc Viện năm 2016-2017 có đáp án

5/5 - (149 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Khắc Viện có cấu trúc gồm 5 câu giao động từ 1 đến 3 điểm theo thang điểm 10, thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Khắc Viện 2016-2017

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *