Đề thi HSG môn Sinh Học lớp 8 phòng GD&ĐT huyện Mê Linh năm 2014-2015 có đáp án

4.8/5 - (360 votes)

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đề thi học sinh giỏi sinh học 8 cấp huyện Mê Linh thuộc Hà Nội có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu từ 3 đến 4.5 theo thang điểm 10, thời gian làm bài 150 phút.

Đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Đáp án và đề thi HSG Sinh Học 8 phòng GD&ĐT Mê Linh 2014-2015

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *