Đề thi HSG môn Tiếng Anh, Anh Văn lớp 9 phòng GD&ĐT Bình Định năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9 của phòng GD&ĐT tỉnh Bình Định năm 2013-2014. Cấu trúc đề gồm 60 câu trắc nghiệm với số điểm 0.25 1 câu và 1 phần viết đoạn chiếm 4 điểm trên thang 20 điểm.  Giám khảo chấm linh động theo bài viết, chú ý gần đúng với số lượng từ quy định:
Có thể chia ra:
– Nội dung (content): 1 điểm
– Từ vựng (vocabulary): 1 điểm – Ngữ pháp (grammar): 1 điểm
– Tính mạch lạc và trôi chảy (coherence and cohesion) + độ dài (length): 1 điểm

Trích trang đầu tiên trong đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Anh văn 9 phòng GD&ĐT Bình Định 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *