Đề thi HSG môn Toán lớp 12 sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018 có đáp án

5/5 - (3 votes)

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 sở GD Ninh Bình năm 2017-2018, đề bài gồm có 6 câu bài tập, mỗi câu giao động từ 2 đến 4 điểm trên thang 20 điểm. Để thi dài, nhiều phần hỏi phụ nhưng dễ lấy điểm theo từng phần nhỏ.  Thời gian làm bài là 180 phút không kể thời gian phát đề.

Đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Đáp án và đề thi HSG Toán lớp 12 GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2017-2018

Link tải đề thi

Google Drive: https://drive.google.com/file/d/1pzgWFOy25r1jHLRmWFWjZdQht18zpizb/view?usp=sharing

Mediafire:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *