Đề thi học sinh giỏi Văn tỉnh Phú Yên

3.9/5 - (11 votes)

Đề thi học sinh giỏi Văn tỉnh Phú Yên gồm 02 câu 20 đ, thời gian làm bài 150 phút. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 1/3/2019.

“…Nếu nhà thơ không tham dự vào việc tạo thành thế giới thì thế giới đã không được đẹp như thế này …”

Đề thi học sinh giỏi Văn tỉnh Phú Yên
Đề thi học sinh giỏi Văn tỉnh Phú Yên

You may also like...