ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN ĐỊA 9 HUYỆN CHÂU THÀNH 2017-2018

Rate this post

Đề ngắn, dễ, thang điểm 20 làm trong 120 phút nhưng do chỉ có 3 câu nên điểm mỗi câu cao, dễ có điểm trừ. Ngoài ra, đề thi còn cho phép thí sinh sử dụng Atlas để làm bài.

Mời các bạn tham khảo

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN ĐỊA 9 HUYỆN CHÂU THÀNH 2017-2018

You may also like...