ĐỀ THI OLYMPIC LỊCH SỬ LỚP 11 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC – HÀ NỘI 2014-2015 (KÈM ĐÁP ÁN)

Rate this post

Gửi các bạn đề thi chọn HSG Olympic Lịch sử 11 trường Đa Phúc tại Hà Nội kèm theo đáp án. Đề không quá dài nhưng khó, thời gian 150 phút theo thang điểm 20, mỗi câu đều 5 điểm.

ĐỀ THI OLYMPIC LỊCH SỬ LỚP 11 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC - HÀ NỘI 2014-2015 (KÈM ĐÁP ÁN)

You may also like...