ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 – HUYỆN HIỆP HÒA 2018-2019

3/5 - (1 vote)

Đề tương đối khó đối với HSG. Tổng điểm đề thi là 20, làm trong 150 phút với rất nhiều câu hỏi chứng minh và tính.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

ĐỀ THI HSG CẤP HUYỆN MÔN TOÁN 8 - HUYỆN HIỆP HÒA 2018-2019

You may also like...