ĐỀ THI GIAO LƯU HSG NGUYÊN CHÍCH MÔN VĂN 6 NĂM 2018-2019

Rate this post

Đề bao gồm 2 phần chính là Đọc-Hiểu và Tạo lập văn bản. Phần Đọc-Hiểu rất dễ nên các bạn cố gắng dành trọn 6 điểm, phần Tạo lập văn bản mới mẻ nên chúc các bạn làm tốt.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI GIAO LƯU HSG NGUYÊN CHÍCH MÔN VĂN 6 NĂM 2018-2019

You may also like...