ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN SỬ 9 HÀ NỘI 2018-2019

ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN SỬ 9 HÀ NỘI 2018-2019
Rate this post

Đề thi ngày 10/1/2019 gồm 4 câu làm trong 150 phút, trong đó có câu hỏi nghị luận cần các bạn phải kĩ và có hướng suy luận đúng.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG CẤP THÀNH PHỐ MÔN SỬ 9 HÀ NỘI 2018-2019

You may also like...