ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019

Rate this post

Đề mới lạ gồm 60% trắc nghiệm, 40% tự luận, khó và buộc thí sinh làm 50 câu trong vòng 60 phút.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT NAM ĐỊNH CẤP THÀNH PHỐ 2018-2019

You may also like...