ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH LỊCH SỬ 9 LÂM ĐỒNG 2019

5/5 - (2 votes)

Đề thi HSG Sử cấp Tỉnh gồm 6 câu theo thang điểm 20 làm trong vòng 150 phút. Đề gồm nhiều ý hay và lấy theo cấu trúc mới nên học sinh khi làm bài có tính tư duy hơn.

Mời các bạn tham khảo.

Đề thi HSG Sử cấp Tỉnh Lịch Sử 9 Lâm Đồng 2019

You may also like...