ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH LỊCH SỬ 9 LÂM ĐỒNG 2019

ĐỀ THI HSG CẤP TỈNH LỊCH SỬ 9 LÂM ĐỒNG 2019
Rate this post

Đề thi HSG Sử cấp Tỉnh gồm 6 câu theo thang điểm 20 làm trong vòng 150 phút. Đề gồm nhiều ý hay và lấy theo cấu trúc mới nên học sinh khi làm bài có tính tư duy hơn.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG TỈNH SỬ 9 LÂM ĐỒNG 2019

You may also like...