ĐỀ THI HSG TOÁN 9 CẤP TỈNH – LÂM ĐỒNG 2018-2019

Rate this post

Đề được chia làm 11 câu và các bạn phải hoàn thành trong 150 phút nhưng đề vừa sức, đảm bảo các bạn cẩn thận sẽ được 15/20 điểm.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG TOÁN 9 CẤP TỈNH - LÂM ĐỒNG 2018-2019

You may also like...