ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT CẤP TỈNH – PHÚ YÊN 2018-2019

Rate this post

Đề thi bao gồm kiến thức cả ba khối 10, 11 và 12 nên có tính vận dụng cao phân chia vào 7 câu bài làm theo thang điểm 20.

Đề dài nhưng Dehocsinhgioi.com hy vọng với thời gian 180 phút, các bạn ổn định được tinh thần và làm tốt bài thi.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT PHÚ YÊN CẤP TỈNH 2018-2019
ĐỀ THI HSG ĐỊA THPT PHÚ YÊN CẤP TỈNH 2018-2019

You may also like...