ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH TỈNH ĐỒNG THÁP 2018-2019

Rate this post

Đề ngày 17/3/2019 dài 2 trang, tạm vừa sức cho thí sinh làm trong 150 phút. Đề gồm xác định chất, nêu hiện tượng, tính toán và có cả toán hữu cơ.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH TỈNH ĐỒNG THÁP 2018-2019

You may also like...