ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH TỈNH GIA LAI 2018-2019

Rate this post

Đề ngày 7/3/2019 dài 2 trang, tạm vừa sức, không được sử dụng bảng tuần hoàn cho thí sinh làm trong 150 phút.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG HÓA 9 CẤP TỈNH TỈNH GIA LAI 2018-2019

You may also like...