ĐỀ THI HSG HÓA CẤP TỈNH LỚP 9 THANH HÓA 2018-2019

Rate this post

Đề thi theo thang điểm 20 phân bố đều vào 10 câu bài làm. Đa phần các bài đều có viết phương trình phản ứng, nhận biết hiện tượng và tính toán. Đề 60% dễ và thời gian 150 phút đủ cho các bạn làm bài.

Các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG HÓA CẤP TỈNH LỚP 9 THANH HÓA 2018-2019
ĐỀ THI HSG HÓA CẤP TỈNH LỚP 9 THANH HÓA 2018-2019

You may also like...