Đề thi HSG môn Lịch sử THPT tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018-2019

5/5 - (1 vote)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN LỊCH SỬ TỈNH ĐỒNG THÁP

NĂM HỌC: 2018-2019

Câu 1. (2,5 điểm)

Trên cơ sở tóm tắt những hiện tượng chia rẽ dân tộc và chia cắt đất nước trong tiến trình lịch sử Việt Nam, hãy trình bày suy nghĩ của em về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Câu 2. (3,0 điểm)

Trình bày những đóng góp và sai lầm của triều Nguyễn đối với lịch sử dân tộc trong giai đoạn xây dựng đất nước ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Câu 3. (3,0 điểm)

Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai do thực dân Pháp tiến hành ở Đông Dương, tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam có những biến đổi như thế nào so với thời kì phong kiến?

Câu 4. (3,0 điểm)

Vì sao trong giai đoạn từ năm 1939 đến năm 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc trên hàng đầu? Hãy làm rõ nội dung và ý nghĩa của chủ trương đó.

Câu 5. (3,0 điểm)

Căn cứ vào đâu để khẳng định thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc?

Câu 6. (3,0 điểm)

Nêu những chuyển biến quan trọng của hệ thống tư bản chủ nghĩa nửa sau thế kỉ XX. Giải thích vì sao có sự chuyển biến đó?

Câu 7. (2,5 điểm)

Việt Nam gia nhập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh lịch sử như thế nào? Từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam có những đóng góp gì cho sự phát triển của tổ chức này?

Ảnh đề thi tìm kiếm trên mang:

Đề thi HSG môn Lịch sử THPT tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018-2019

Đề thi HSG môn Lịch sử THPT tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018-2019

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...