Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Quảng Bình năm 2015-2016 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Quảng Bình năm 2015-2016 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1.5 đến 2 điểm, nội dung thi nằm trong cấu trúc ra đề, nhưng nhìn chung tương đối khó, thời gian làm bài 180 phút.

Trích 4 câu trong nội dung đề thi

Câu 1 (2,0 điểm)
a. So sánh sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ của nước trên Trái Đất. Nêu ý nghĩa của vòng tuần hoàn nước.
b. Tại sao các nước đang phát triển phải điều khiển quá trình đô thị hoá?
Câu 2 (2,0 điểm)
Dựa vàoAtlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Nêu mối quan hệ tác động qua lại giữa địa hình và mạng lưới sông ngòi ở nước ta.
b. Hướng Tây Bắc – Đông Nam của dãy Trường Sơn có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?
Câu 3 (2,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a. Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.
b. Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực?
Câu 4 (1,5 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau về thế mạnh tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Quảng Bình 2015-2016

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *