Đề thi HSG THPT môn Địa lý tỉnh Hải Dương năm 2013

5/5 - (1 vote)

Đề thi HSG THPT môn Địa lý tỉnh Hải Dương năm 2013 gồm 07 câu, 180 phút và gồm có 01 trang. Đề thi tương đối khó, yêu cầu thí sinh phải có khả năng tư duy logic cao. Hy vọng đề thi và đáp án của Trang thu thập sẽ giúp cho các bạn học sinh ôn thi học sinh giỏi môn Địa lý 12 đạt kết quả cao.

Đề thi HSG THPT môn Địa lý tỉnh Hải Dương năm 2013

Câu I (2,0 điểm)

  1. Trình bày sự giống và khác nhau giữa gió mùa với gió địa phương (gió biển và gió đất).
  2. Tại sao ở các nước đang phát triển cần phải điều chỉnh quá trình đô thị hoá cho phù hợp ?

Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

  1. Nêu đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước ta.
  2. Trình bày hướng địa hình chính và ảnh hưởng của nó đến khí hậu nước ta.

Câu III (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

  1. Giải thích vì sao khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương ?
  2. Nhận xét biểu đồ khí hậu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để rút ra đặc điểm cơ bản của khí hậu nước ta.

Câu IV (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam

 Năm 2000 2005 2007 2008
GDP (nghìn tỉ đồng) 441,6 839,2 1143,7 1477,7

                              Nguồn: Niên giám thống kê – 2008, NXB Thống kê, trang 74

  1. Tính tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta qua các năm (lấy năm 2000 = 100%).
  2. Vẽ đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta qua các năm. Nhận xét và giải thích.

Câu V (2,0 điểm)

  1. Trình bày ý nghĩa thực tiễn của quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí.
  2. Việc mở rộng hội nhập quốc tế và khu vực đã tác động đến kinh tế nước ta như thế nào ?

——————Hết——————

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu
cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: Đề thi học sinh giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án tham khảo tại đây
Click vào đây để tải xuống

 

You may also like...