Đề thi HSG môn Địa Lý lớp 12 sở GD&ĐT Hải Dương năm 2013-2014 có đáp án

5/5 - (1 vote)

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đề thi học sinh giỏi môn Địa Lí lớp 12 cấp tỉnh Hải Dương năm 2013-2014 có cấu trúc gồm 5 câu, mỗi câu giao động từ 1 đến 3 điểm, đề thi gồm có 1 trang thời gian làm bài 180 phút.

Trích 4 câu trong đề thi

Câu I (2,0 điểm)
1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa trên Trái Đất.
2. Nêu khái niệm về phân bố dân cư. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.
Câu II (1,0 điểm)
Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí đối với khí hậu nước ta.
Câu III (2,0 điểm)
1. Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.
2. Trình bày đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn Bắc và ảnh hưởng của nó đến mạng lưới sông ngòi của vùng.
Câu IV (2,0 điểm)
1. Phân tích ảnh hưởng của vùng biển nước ta đối với sự phát triển kinh tế.
2. Tại sao ở nước ta hiện nay cần phải khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển? Cho biết những vấn đề quan trọng cần đặt ra trong khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển ?

Đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Đáp án và đề thi HSG Địa Lí 12 sở GD&ĐT Hải Dương 2013-2014

Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn
đọc muốn đóng góp tài liệu cho ban biên tập dethihsg.com, vui lòng gửi về:
+ Fanpage: ĐỀ Thi Học Sinh Giỏi
+ Email: [email protected]
Video hướng dẫn tải đề thi:

Link tải đáp án
Click vào đây để tải xuống

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *