ĐỀ THI HSG TOÁN 7 CẤP HUYỆN – THUẬN THÀNH 2013-2014

Rate this post

Gửi các bạn đề thi chọn HSG cấp huyện tại Thuận Thành niên khóa 2013-2014 gồm 5 câu, tổng điểm 20 và các bạn làm trong 120 phút. Đề tương đối khó nên các bạn làm cẩn thận.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG TOÁN 7 CẤP HUYỆN - THUẬN THÀNH 2013-2014

You may also like...