ĐỀ THI HSG TOÁN 7 QUẾ VÕ 2010-2011

Rate this post

Gửi các bạn đề thi chọn HSG Quế Võ niên khóa 2010-2011 gồm 4 câu, tổng điểm 10 và các bạn làm trong 120 phút. Khi làm các bạn chú ý vì đề kiến thức hơi cao so với HS lớp 7 vì có chứng minh và sử dụng nhiều định lí.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI HSG TOÁN 7 QUẾ VÕ 2010-2011

You may also like...