ĐỀ THI HSG VĂN 7 CẤP THÀNH PHỐ – SẦM SƠN 2019

2.7/5 - (3 votes)

Đề thi chọn HSG Văn 7 cấp TP ở Sầm Sơn khóa ngày 27/3/2019 theo cấu trúc 6-14: 6 điểm đọc hiểu và 14 điểm tập làm văn. Đề không khó nhưng đòi hỏi tính vận dụng và hiểu cao, các bạn làm bài trong vòng 120 phút.

Mời các bạn xem và thử sức.

ĐỀ THI HSG VĂN 7 CẤP THÀNH PHỐ - SẦM SƠN 2019

You may also like...