ĐỀ THI CHỌN HSG QUỐC GIA THPT NĂM 2019 MÔN LỊCH SỬ – HUẾ

Rate this post

Kỳ thi chọn HSG QG môn Lịch sử 2019 cấp THPT diễn ra ở Huế ngày 13/01/2019 theo thang điểm 20 với những câu hỏi hay làm trong vòng 180 phút – lượng thời gian đủ cho các bạn thí sinh hoàn thành tốt bài thi.

Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ THI CHỌN HSG QUỐC THPT NĂM 2019 MÔN LỊCH SỬ - HUẾ

You may also like...